Bilagsføring

Bedre beslutningsgrunnlag

For at virksomheten skal få oversikt over hvor mye de har til gode, hva de skylder, samt virksomhetens verdi, må verdibevegelsene bokføres. Dette fører også til bedre beslutningsgrunnlag da de har et korrekt bilde av den økonomiske stillingen virksomheten står ovenfor. Bokføring gir også et rettvisende bilde av virksomheten, slik at eksempelvis banker kan låne ut penger til bedriften.

Balanse i regnskapet

For at det skal bli balanse i regnskapet, må alle aktiviteter føres i debet og kreditt. Debet inneholder eiendeler, mens kredit sammenfatter gjeld og egenkapital. Alle poster har en motpost der summen skal gå i null, som er et prinsipp kalt tosidig bokføring. Er det en økning i eiendelene, må dette motsvares med en tilsvarende reduksjon av eiendel. Dette kan eksempelvis være økning av gjeld eller egenkapital.

 

Strenge krav ved bokføring

Det stilles strenge krav til bokføring for en bedrift av Skattemyndighetene – uansett størrelse på virksomheten. Regnskapet og bokføringen er grunnlaget som viser den økonomiske statusen for bedriften. Virksomheten har plikt til å føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften. Løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger er er her et krav. Virksomheten er pliktig til å rapportere regnskapet innen gitte frister, men minimum hver fjerde måned avhengig av virksomhetens størrelse. Du kan lese mer om bokføringspliktige tidsfrister her. Bokføringen skal minst omfatte følgende punkter:

  • Dokumentasjonsdato
  • Beløp
  • Bilagsnummer
  • Kontokode (kontonummer)
  • Andre relevante behandlings koder
  • Eventuelt kode for kjøper/selger

 

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med bilagsføringen!

Vi kan bilagsføring, hva kan vi hjelpe deg med?