Documaster er en hurtigvoksende leverandør av skybaserte arkivløsninger. For å få nok tid til egen kjernevirksomhet, lar de FAST Solutions ta seg av regnskapet deres.  – FAST har en kompetanse vi uansett ikke kunne hatt internt, sier CFO Waqas Azeem.

– Det er strenge krav til håndtering av data i det offentlige, både kommunalt og statlig, og vi leverer en softwaretjeneste som er utviklet og tilpasset disse lovbestemmelsene, sier Waqas Azeem, CFO i Documaster AS.

De enorme datamengdene i både offentlig og privat sektor krever sømløse og enkle arkivløsninger. Det skal oppbevares i henhold til regelverket, som i det offentlige blant annet betyr at data med sensitive og personlige opplysninger skal slettes automatisk etter fem år. Så er det også viktig at data håndteres og arkiveres på en måte som gjør det enkelt å finne tilbake til det når det trengs. Documaster har spesialisert seg på å levere slike softwaretjenester, og har blant annet Helsedirektoratet på kundelisten.

– Vi har utviklet oss svært raskt siden oppstarten i 2014, og er avhengig av å konsentrere oss om kundene og tjenesten vår. Jeg opplever at det er både riktig og trygt at FAST tar seg av regnskapet vårt, slik at vi får frigjort tid til kjerneproduktet vårt.

Det er alltid korrekt utført

Documaster har doblet omsetningen hvert år siden oppstarten, og har i dag 86 ansatte fordelt på tre land, hvor de fleste jobber med softwaretjenestene som leveres til en stadig økende kundemasse. Azeem forklarer at de har valgt å la FAST Solutions ta seg av alle regnskapstjenester som lønn, bokføring og rapportering, bortsett fra faktureringen.

– Vi har vurdert å ta mer av regnskapet internt, men innser at vi både faglig og økonomisk får mest igjen for heller å samarbeide med FAST. Vi er helt avhengig av god økonomisk struktur og styring, og det får vi nå.

Azeem forklarer at det har vært nødvendig med en fleksibel samarbeidspartner som innehar kompetansen de har hatt behov for etterhvert som selskapet har utviklet seg. 

– Deres fleksibilitet og stabilitet har vært avgjørende for oss, og for min del er det svært bekvemt å slippe å bruke tiden på å utarbeide rapporter og tallmateriale, men heller får det ferdig fra FAST. Det er alltid korrekt utført, og jeg stoler på at de har full kontroll. Det gjør at jeg kan bruke tiden på prognoser og mer fremtidsrettet arbeid, fortsetter han.

Fra gründerprosjekt til et internasjonalt selskap med profesjonelle eiere

Michael Klem er styreleder i Fast Solutions AS og sier at det er spennende og utfordrende å være leverandør av økonomi-tjenester til Documaster.

– Documaster har gått fra å være et lite gründerselskap finansiert av «engleinvestorer», til å bli et internasjonalt selskap med profesjonelle eiere. Denne reisen har gitt oss stadig nye utfordringer og krav til frister, kompetanse og rapporteringsrutiner.

Klem forteller at suksessen til Documaster også inspirerer dem til hele tiden å være i front av utviklingen av sine egne tjenester 

– Vi er opptatt av digitalisering, automatisering og sømløs samhandling i alt vi gjør for våre kunder, og her har vi også mye til felles med Documaster.

Tlf: 02431
fast@fastas.no