Legal

Det kan være lurt å få en fagperson til å se på arbeidskontrakten eller andre kontrakter før du sender dem ut.

Pengekrav

 

Selskapsrett

 

Kontrakter

Arbeidsrett regulerer vilkårene i arbeidslivet. Den omhandler altså rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Disse rettsreglene er nedfelt i arbeidsmiljøloven.- Wikipedia

Ansettelse

Arbeidsleie

Oppsigelse

Ansettelse

Permittering

Oppsigelse

Avskjed

Bokettersyn er myndighetenes gransking av en skattyters regnskapsbøker. Bokettersynet er som oftest skattemyndighetenes gjennomgåelse av bokføringen som et ledd i prøve av selvangivelse eller klage over ligningen, eller ved mistanke om ulovligheter. -Wikipedia

Ved befaring av skatteyters lokaler har vedkommende som regel krav på å bli varslet på forhånd og skattyteren eller den som har ansvaret for bokføringen (bokholder, revisor) må være til stede og har plikt til å gi opplysninger. Bokettersyn kan også foretas av konkurransemyndighetene og politiet. Dersom myndighetene mener at formålet med bokettersynet kan bli satt i fare, kan retten til forhåndsvarsel bortfalle. -Wikipedia

Transaksjoner

Bokettersyn

Arbeidsmiljøloven (aml) omhandler rettsregler som gjelder mellom partene i arbeidsforhold, altså forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven gjelder for en hver virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. En arbeidstaker er en person som utfører arbeid i annens tjeneste, og i dette ligger det et krav at det skal foreligge et tilsettingsforhold. – Wikipedia

Skatt person

Midler i utlandet

La oss hjelpe deg å bli det beste du kan bli!

Fyll ut skjemaet, så har du tatt første steg mot en bedre hverdag.