Lønn og Lønnsbehandling

Utbetaling av riktig lønn til rett tid, er nøkkelen til en hver suksess. La oss hjelpe deg å sette opp gode løsninger, der du selv, eller vi setter opp fastlønn, timelønn oppfølging av sykepenger, pensjonsløsninger m.m. Ta kontakt, vi kan lønn, så kan dere drive verdens beste bedrift. Det er veldig viktig at det foreligger gode rutiner på lønn og personaladministrasjon. Gode og effektive rutiner medvirker til fornøyde ansatte. Vi sørger for struktur, orden og gode rutiner i samarbeid med kunden.

Vi utfører blant annet følgende tjenester:

  • Lønnskjøring og oversendelse av lønnslipper på e-post
  • Utbetalingsfil eller overføring av lønn til ansatte
  • Innrapportering av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Oppfølging sykemeldinger, permisjoner og refusjon fra NAV
  • Inn- og utmelding arbeidstakerregisteret, pensjonsforsikring
  • Offentlige statistikke
Ta kontakt, vi kan lønn, så kan dere konsentrere dere om å skape verdier for bedriften!

Hva kan vi hjelpe deg med?