Ny kassalov og krav til kassasystem

Er ditt kassasystem godkjent i henhold til den nye kassasystemloven?

Innen 1 januar 2019 har alle bokføringspliktige frist til enten å oppgradere nåværende kassasystem eller anskaffe nytt.

Tid igjen før ny lov trer i kraft, er du klar?

Dag(er)

:

Time(r)

:

Minutt(er)

:

Sekund(er)

Hva er grunnen til at butikker og bedrifter må ha nytt kassasystem?

Det er et helt nytt regelverk rundt funksjoner og oppbygging av kassasystemene. Det er slik at det har vært mulighet for å skjule kontantsalg ved endel kassaaparater, noe skatteetaten har avdekket. Med et nytt regelverk på plass vil mulighetene for å manipulere kassasystem og dermed undra kontantsalg.

Fast Solutions leverer godkjente kassasystemer

§ 3.Krav til kassasystem

(1) Eit kassasystem skal vere innretta slik at det enkelt kan vurderast om det er i samsvar med føresegner gitt i medhald av lova. Opplysingar om modell, type og versjon av kassasystemet, med ID-nummeret til kassasystemet, skal vere lett tilgjengeleg.

(2) Det skal finnast ei systemskildring av oppbygginga til kassasystemet og alle funksjonane i systemet. Systemskildringa skal følgje med kassasystemet ved sal, utleige eller utlån.

Les hele Kassasystemloven her

§ 7.Tvangsmulkt

(1) Skattekontoret kan påleggje ein leverandør som ikkje har retta seg etter pålegg om å utlevere programvare mv. etter § 4 andre ledd innan den fastsette fristen, ei dagleg laupande tvangsmulkt fram til utlevering skjer. Tvangsmulkta utgjer eitt rettsgebyr per dag, jf. rettsgebyrloven § 1 andre ledd.

(2) Skattekontoret kan påleggje ein leverandør som ikkje har retta seg etter pålegg om å utbetre mangelen eller trekkje kassasystemet frå marknaden etter § 6 andre ledd innan den fastsette fristen, ei dagleg laupande tvangsmulkt fram til utbetring skjer. Tvangsmulkta utgjer ti rettsgebyr per dag, jf. rettsgebyrloven § 1 andre ledd.

(3) Samla tvangsmulkt kan ikkje overstige ein million kroner.

Les hele Kassasystemloven her

Vi leverer kassasystemer som samsvarer med regelverket.
Det er en prosess rundt dette vi vil bistå våre eksisterende og nye kunder igjennom. Det er viktig å kunne vise til at kassasystemet er i samsvar med kassasystemloven. Dersom du ikke sørger for å ha det og ikke oppfyller reglene til det nye kassasystemet så vil du kunne få et forelegg av skattemyndighetene.

Våre godkjente Kassasystemer:

Quorion CR50, med 8 stk varegrupper
Modellen er vårt rimeligste kasse som er godkjent iht. den nye kassaloven av 1/1-2017. CR50 kan Integreres med betalingsterminaler. Den leveres standard med en minnekortleser hvor journalene lastes over. Dette går betydelig raskere enn å skrive rapportene ut på papir. Kassen leverer de lovpålagte og krypterte filene som kreves fra skattemyndighetene. Kommer standard med skuff. CR 50 egner seg godt for små virksomheter. Det er ingen obligatoriske månedlige kostnader.

Pris ved leie:
145,- pr.mnd

CASIO SE-S400M med 25 stk varegrupper
CASIO SE-S400M oppfyller alle kravene i den nye kasseloven, kassen er enkel i bruk og passer alle som ikke har ett stor behov for ett avansert system. Maskinen lagrer alle elektroniske journaler på SD-kort når dagsoppgjør tas, og vi tilbyr en rimelig backupløsning i en sky slik at man oppbevarer alt slik man skal og kan konvertere sine journalfiler til SAF-T format som Skatteetaten forlanger ved forespørsel. Denne modellen bruks ofte til butikker hvor man taster inn manuelle priser på varegrupper.

Pris ved leie:
195,- pr.mnd

Toptouch 10″ inkl. trådløs betalingsterminal admin i skyen
En «alt-i-ett» løsning med ubegrenset antall vareknapper. Meget godt egnet til små serveringssteder, retail, dagligvare, velvære og bilpleie etc.
Denne touchbaserte modellen leveres standard med innebygd printer og reklameskjerm mot kunden. Man sparer plass og slipper unødvendige kabler mellom kasse og ekstern printer. Du kan programmere kassa fra en nettleser hvor som helst i verden. Alle rapporter ligger i skyen. Betalingsterminalen koster kun 1,65% per transaksjon. Kan også integreres med NETS betalingsterminal med for lavere transaksjonpriser. Leveres med kasseskuff.

Pris ved leie:
295,- pr.mnd*

FAST Handel Light 15″
15’’ Windows butikkdata programvare 64 stk vareknapper Betalingsmidler: bankkort/kontant/Vipps
Kopi av alle salg. Journalrull lagret i program Kunderegister med mulighet for notat på kunde Personalliste med timeregistrering som oppfyller Skatteetaten sine krav til tidsregistreringsystem

Pris ved leie:
495,- pr.mnd

FAST Handel 15″
Fleksibelt og funksjonsrikt kassesystem med mange integrasjonsmuligheter. Ubegrenset antall varer og varegrupper. Dette er vår beste løsning når du og regnskapsføreren ønsker å effektivisere samarbeidet og redusere kostnader. Kassesystemet er installert i over 6000 butikker og serveringssteder i Norge. Fullstappet med funksjoner og tjenester for den profesjonelle virksomhet. Systemet er integrert med de fleste regnskapssystemer i Norge.

Pris ved leie:
695,- pr.mnd*

FAST Handel Large 15″
For kunder som ønsker full butikkdatastyring, lagerstyring, faktura og kunderegister. 648 stk vareknapper. Betalingsmidler: bankkort/kontant/Vipps, Kopi av alle salg. Journalrull lagret i program. Personalliste med timeregistrering som oppfyller Skatteetaten sine krav til tidsregistreringssystem
Salg med strekkode, bestilling/mottak, uttak i kasse, gavekort/byttelapp, betaling med, ansatt/kundekort, lag egne etiketter, registrering av kunde fra 1881 og BRREG, flere avdelinger/firma kan dele på samme kasse. Opsjoner: Sentralt register for gavekort/til gode. Mange utvidelsesmuligheter.

Pris ved leie:
1095,- pr.mnd*

FAST Handel Pro 15″ Klar for nettbutikk
Kassesystemet er installert i over 6000 butikker og serveringssteder i Norge. Fullstappet med funksjoner og tjenester for den profesjonelle virksomhet. Systemet er integrert med de fleste regnskapssystemer i Norge. Dette er løsningen for deg som vil ha ALT! FAST Handel pro er klar for 2-veis integrasjon mot nettbutikk. Mange muligheter for brukertilpasset oppsett. Be om utvidet produktinformasjon og demo av løsningen for full oversikt.

Pris ved leie:
1995,- pr.mnd

Forutsetning for månedspris er godkjenning hos finansieringsselskap, vi kan også tilby kjøp av kassesystemer.