Fast og Ybin skal samarbeide enda tettere for å kunne tilby mer helhetlige tjenester til internasjonale selskap

Fast Accounting AS kjøper aksjemajoriteten i Ybin AS.

Fast Accounting er en moderne og fremtidsrettet regnskapsbedrift med 20 ansatte. Vi har i en tid samarbeidet med Ybin AS (som står for «Your Business In Norway») og har nå blitt enige om et oppkjøp.

Ybin AS har spisskompetanse på internasjonale selskaper som etablerer seg i Norge. Selskapet yter all nødvendig service for at utenlandske enheter skal kunne tilpasse seg norske lover og regler.

Internasjonale kunder

Alle som er engasjert i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel må på en eller annen måte registrere seg hos norske myndigheter. Det kan være en søknad om et organisasjonsnummer, eller en fullskala registrering som etablering av et aksjeselskap, som utløser forpliktelsen til å betale selskapsskatt osv.

Norge har som andre land en rekke lover og og regler som er vanskelig å håndtere uten å kjenne til norske forhold. Ybin assisterer og kommer med råd i alle saker relatert til mva, skatt, lønn og regnskap. Selskapet har ansatte med lang internasjonal erfaring og som virkelig yter god service til sine kunder.

Synergi-effekter

Daglig leder i Fast Accounting AS, Jan Oddvar Andersen uttaler «Vi er veldig fornøyd med kjøpet av Ybin. Jeg vil si vi er blant de fremste i bransjen på digitalisering og effektivitet på regnskap, og kjøpet av Ybin vil gjøre oss i stand til å tilby mer helhetlige tjenester overfor internasjonale selskaper som ønsker å etablere seg i Norge.

Cornelius Häusler, eier og gründer av Ybin AS supplerer
«Som rendyrket konsulentbyrå for utenlandske selskaper har vi et stort behov for regnskapstjenester til våre kunder. Vi har jobbet sammen med Fast Accounting i lengre tid og samarbeidet har fungert meget bra. I og med at vi betjener over 100 kunder fra utlandet var det en klar betingelse at en samarbeidspartner måtte være fremtidsrettet og med fokus på webbaserte systemer som også kan brukes av engelskspråklige brukere.

Häusler fortsetter: «Fast Accounting er kjent i markedet som en nytenkende aktør med moderne systemer. Dessuten har selskapet mye kunnskap innen mva-representasjon og en meget erfaren lønnsavdeling. Det var hovedgrunnene til at vi ønsket å slå oss sammen»

Tlf: 02431
fast@fastas.no