CEO, Fredrik Nordland skrur ned det gamle skiltet, og er stolt av kunnskapen hos sine kollegaer i den nye løsnings-kjeden

Fast Solutions skal fortsatt levere gode regnskapstjenester, men nå tilbyr selskapet også helhetlige løsninger som skreddersys til hver enkelt bedrift.


Vi går fra å være et rent regnskapsfirma til å bli en «totalleverandør» av mer helhetlige-tjenester en bedrift har behov for. Dermed kan bedriftene «all» hjelp de trenger fra samme sted, sier Fredrik Nordland, CEO i Fast Solutions.

Fast Accounting ble etablert som et rent regnskapsbyrå i 2013, og har i dag kontorer i Stavanger, Kristiansand, Oslo og Internasjonalt. Selskapet var tidlig ute med å utvikle og tilby skybaserte regnskapsløsninger. endrer selskapet navn, i tillegg til tjenesteportefølje. Fast Solutions utvider med å levere rådgivning og komplette driftsløsninger, samt systemer som samler og automatiserer bedrifters informasjonsflyt.

– I fremtiden vil de fleste bedrifter få langt mer sømløse og automatiserte regnskapsrutiner. Parallelt med at våre regnskapstjenester blir stadig mer automatiserte, utvikler vi også systemer som vil gjøre den totale arbeidsflyten i bedriften både enklere og mer tidsbesparende, sier han.

Samkjører og automatiserer
En gjennomsnittlig bedrift forholder seg i dag til en rekke ulike plattformer. Mange har for eksempel et kassasystem og et logistikksystem som ikke har noen direkte link til regnskapet. De har kanskje også en webside og ulike profiler på sosiale medier, som kun oppdateres når noen gjør det manuelt.

– I en hektisk arbeidshverdag kan dette ofte oppleves tidkrevende og frustrerende. Men nå kan vi sette opp systemer som samler og automatiserer denne informasjonsflyten, forklarer Nordland.

Når informasjonen fra de ulike plattformer kommunisere med hverandre, blir det også mulig å tidsstyre digital markedsføring, utsending av kundebrev og posting i sosiale medier, og så samkjøre dette med for eksempel direkte kommunikasjon med nettbu4kk og lager, som igjen er koblet direkte opp mot regnskapet.

– Har man flere systemer som ikke samarbeider, går det bort mange timer på rent rutinearbeid. Men med nye teknologiske løsninger kan man enkelt unngå det, sier han.

 

Sterkt fagmiljø
For å sikre skreddersydde løsninger til kundene, har Fast Solutions inngått samarbeid med profesjonelle fagmiljøer på en rekke områder.

– Vi bruker mye tid på å bli kjent med kundenes ønsker og behov, og så finner vi sammen fram til løsninger de ønsker hjelp til. Når bedrifter kan bruke mindre av tiden på arbeid og koordinering av regnskap, betalingsløsninger, markedsføring og digital tilpasning, blir det mer tid til å drive med det som er kjernevirksomheten deres, sier Nordland.

FAST Solutions hjelper deg med å få dine systemer til å snakke sammen

«Bli det beste du kan bli, gjennom helhetlige løsninger»
– FAST SOLUTIONS

 

Dette tilbyr Fast Solutions :

Accounting: Vi setter opp gode løsninger for alt virksomheten din trenger, deriblant sømløse og automatiske regnskapsrutiner fra A-Å.

Academy: For å optimalisere driften i selskapet ditt er det viktig å bruke systemene på best mulig måte. Vi arrangerer kurs i de fleste systemer, enten en til en eller i grupper.

Consulting: Vi hjelper deg med det du trenger, når du har behov for det. Du bestemmer selv hvilken hjelp du ønsker, av hvem og når.

Systems: Vi vet det er utfordrende å finne og sette opp riktige systemer tilpasset din bedrift. Vi hjelper med å finne de beste løsningene, enten det er enkeltløsninger eller en totalpakke dere trenger.

Markets: Skal man overleve i dag, må man bli sett. Vi hjelper deg med å bli sett digitalt og analogt – på de beste flater, slik at du får mest mulig ut av markedsføringen din.

International: Er selskapet ditt basert i utlandet? Vi hjelper deg med å «overleve» i Norge, la oss blant annet ta oss av lønnskjøring og ansaOe-registrering i Norge.

Legal: Verden blir mer og mer kompleks, og man skal vite hva man gjør, før man gjør det. La oss hjelpe deg med å sette opp løsningene selskapet ditt trenger, eller kontrakter mellom selskapet og de ansatte.

Trenger du hjelp til å gjøre din bedrift til det beste den kan bli?

Ta kontakt for gratis kartlegging av din bedrift!

8 + 6 =