Vi er utrolig stolte og ydmyke over å bli tildelt prisen som Årets Partner av 24SevenOffice Norge under CLOUDCAMP 2019, -Årets viktigste event for regnskapsbransjen. 

«Fast Solutions jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for digitalisering, effektivisering og standardisering til det beste for sine kunder. De var tidlig ute med å tenke nye forretningsmodeller, og står frem som et fyrtårn for andre i bransjen.»

Denne prisen verdsetter vi høyt, og takker alle ansatte i Fast Solutions. Godt strategisk samarbeid, kompetansedeling og et sterkt personlig engasjement blant ansatte har gjort det mulig for oss å komme dit vi er i dag. 

På scenen under CLOUDCAMP 2019

Daglig leder Steffen Thomassen og teamleder Susann Heggland var i tillegg på scenen under årets CLOUDCAMP. Thomassen og Heggland snakket om kunnskap knyttet til automatisering, kundeoppdragelse og fremtidens prismodeller.

På scenen ble det snakket om hvordan vi i Fast Solutions har arbeidet med fastprismodellen vår siden 2013. Vi har prøvet og feilet, parallelt med at markedet har modnet for fastpriser. Vi ser nå klart hvilken positiv effekt fastpris har hatt på våre ansattes effektivitet og kundens kultur.

Fast Solutions har knekt koden på fastpris, og Thomassen delte også ulike kriterier for god kundeoppdragelse. Et viktig kriteria for å lykkes handler om å ha et dedikert onboarding team som grundig gjennomgår prosesser og rutiner ved oppstart. Fast Solutions har laget en «best practice» som har gitt grobunn for en intern kunnskapsdatabase, og ikke minst en innarbeidet, jevn frekvens for oppdatering av kundens regnskap.

Avslutningsvis snakket Thomassen om hvordan Fast Solutions har lykkes med effektiv bruk av 24SevenOffice systemet; ved å ha et nært samarbeid med systemleverandørene, samt å benytte seg av det som finnes av integrasjoner, og tidvis lage nye ved behov.

Tlf: 02431
fast@fastas.no