Om oss

Litt om vår historie, og hvor vi er i dag.

Fast Solutions er et selskap som utfører regnskap, drevet og eiet av aktive partnere og oppdragsansvarlige. Partnerne har sin bakgrunn fra selskapene Regnskapsfabrikken AS og AccountOnIt AS. I 2008 fusjonerte de to selskapene, og ble da det første større regnskapsbyrå som tok i bruk det web-baserte økonomisystemet 24SevenOffice.com.

Selskapet utviklet seg til å bli det første «papirløse» regnskapsbyrået, og har siden 2006 lagt stor vekt på egen metodikk, og «best practices».  I 2010 ble selskapet kjøpt opp av verdens største konsulent-selskap PriceWaterhousCoopers, og skiftet navn til PwC Accounting.

I 2013 ble Fast Accounting AS stiftet av tre sentrale medarbeidere i PwC Accounting, med det det uttrykte mål å forenkle kundens økonomiske hverdag. Det ønsket de å oppnå ved å tilby ukentlig ajour regnskap, skreddersydd arbeidsdeling mellom kunde og byrå, samt aktiv bruk av web-baserte applikasjoner som i størst mulig grad integrerte og automatiserte bilagsflyt og bokføring.

I 2018 skiftet Fast Accounting navn til Fast Solutions. Det var for å vise selskapets videre retning mot en mer helhetlig kunde- og løsnings-orientering  –  med fokus på endring, kvalitetssikring og automatisering av regnskap.

Målet står Fast, nemlig å gi kunden den best mulig løpende oversikt og kontroll over bedriftens økonomi.

Fast Solutions AS har idag ca 25 dedikerte medarbeidere, hvorav 5 er autoriserte regnskapsførere, og 4 er Siviløkonomer/Master kandidater. Vi er lokalisert i Kristiansand, Oslo og Stavanger, og vårt arbeidsspråk er norsk, engelsk og tysk.

 

 

 

I dag fremstår Fast Solutions som noe mer enn et regnskapsbyrå, og kan kort beskrives med følgende kjennetegn, fokus, og sterke sider


Vi arbeider på fastpris

Varierende og ikke planlagte honorarer har vært en stor utfordring for regnskapsbyrå-bransjen, samt en klar frustrasjon for bransjens kunder. Fast ønsker å gi forutsigbarhet til sine kunder og forplikter seg derfor til et fast månedlig honorar basert på et avtalt volum og en avtalt servicegrad. Gjennom ajour regnskapsføring, avtalte frister, metodisk gjennom-føring, og periodevise gjennomganger med våre kunder, sikrer vi god kontroll og oversikt over din bedrifts økonomi.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud


Vi forenkler og effektiviserer

Digitalisering og automatisering innen regnskap er noe alle i bransjen snakker om.
Nøkkel-medarbeiderne i Fast har arbeidet med dette siden 2006 gjennom det første regnskapsbyrået i Norge som var papirløst og basert på et sky-basert web-system. Vår visjon har alltid vært å forenkle og effektivisere våre kunders hverdag. Vi er opptatt av å tenke helhet og kontinuerlig forbedring, samt dra nytte av egen metodikk og «best practices»

Ta kontakt for å høre hvordan vi kan gjøre din bedrift bedre

 

Vi kjenner din bransje

I Fast er vi opptatt av å forstå våre kunders spesielle utfordringer. De er gjerne knyttet til bransje, marked og kunder. Vår erfaring fra ulike bedrifter innen samme bransje gjør at vi utvikler oss til bedre rådgivere. Vår innsikt i ulike bransje-systemer, og fokus på integrasjoner og dataflyt gjør at vi bidrar til økt effektivitet og kvalitet hos våre kunder.

Ta kontakt og sjekk ut hva vi kan om din bransje


Vi kan lønn og årsoppgjør

Lønn er et kompetanse-felt som krever omfattende regel-kunnskap, og god kjennskap til ulike belønnings-former og oppgjørs-rutiner.  Årsoppgjør er et annet område som også krever kontinuerlig kompetanse oppdatering. Fast har kompetanse som sikrer et produktivt samarbeid med både revisor og myndighetene, samt erfaring som gjør oss til en god rådgiver for kunden.

Ta kontakt for en faglig prat


Vi er internasjonale

Har din bedrift utenlandsk eierskap, betydelig handel med andre land, eller ambisjoner om et marked utover Norges grenser, kan Fast tilby medarbeidere med gode språk-kunnskaper, og bred erfaring innen MVA, tolldeklarasjoner, lønns-behandling av utenlandske arbeidstakere, konsolidering og integrasjon med datterselskaper, etc. Gjennom egne dedikerte medarbeidere kan vi ta på oss et vidt spekter av økonomisk-administrative oppgaver.

Lær mer om YBIN, Your business in Norway

Tlf: 02431
fast@fastas.no