Personvernerklæring

Personvernerklæring – Fast Solutions AS

Riktig behandling av personopplysninger og forretnings-informasjon er svært viktig for Fast Solutions AS.
Våre interne rutiner for behandling og oppbevaring og sletting av personopplysninger er laget for å trygt imøtekomme relevant lovgivning.

Fast Solutions AS behandler to typer personopplysninger relatert til våre kunder og samarbeidspartnere.

  1. Fast Solutions AS behandler vi kunde- og kontaktinformasjon om alle våre kunder. Dette er informasjon om navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og stilling hos kunden. Fast Solutions AS er behandlingsansvarlig for disse opplysningene.
  2. Fast Solutions AS behandler også personopplysninger i forbindelse med utførelsen av våre oppdrag. Eksempelvis vil vi i tilfeller der en del av oppdraget innebærer behandling av personopplysninger. Normalt vil slike personopplysninger mottas fra våre kunder, men de kan også komme fra eksterne kilder, slik som offentlige portaler. Fast Solutions AS kan være både behandlingsansvarlig og databehandler for disse opplysningene.

Informasjonssikkerhet

I fast Solutions er arbeidet med informasjonssikkerheten en prioritert oppgave og vi jobber kontinuerlig for å beskytte informasjon om våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi har derfor strenge rutiner knyttet til informasjonssikkerhet.

Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysninger når formålet med behandlingen av opplysningene er oppfylt. Det betyr blant annet at vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen vi har inngått med parten, for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

Vi oppbevarer personopplysningene etter at avtaleforholdet er avsluttet dersom vi har en rettslig forpliktelse til videre oppbevaring av opplysningene. 

Eksempler på slike tilfeller

  • Bokføringsloven pålegger lagring av primærdokumentasjon i fem år
  • Hvitvaskingsloven pålegger oss å lagre opplysninger som er innhentet i forbindelse med kundekontroll i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet.

Rettigheter

Alle som er registrert i ett av Fast Solutions AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

Fast Solutions AS
Kirsten Flagstadvei 1
4. etg
4621 Kristiansand
fast@fastas.no