Adm. direktør, Arvid Solheim fra Blå Kors og Per Jørn Brynjulfsen fra FAST

– Det var en perfekt løsning at vi kunne leie inn Per som økonomisjef i en mellomperiode. Tilliten til FAST har bare vokst seg større og større i det siste, sier Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors i Kristiansand.– Vi kom til et krysningspunkt hvor vi måtte finne ut om vi skulle ansette en økonomisjef eller ei, men vi hadde lyst til å teste det ut før vi bestemte oss. Derfor passet det fint at vi fikk leie inn Per i noen måneder, sier Solheim.

Blå Kors er i vekst og har mer enn 1000 ansatte fordelt på 15 fylker i landet, og rundt 40 av dem jobber i Kristiansand. Solheim forteller at det i dag er 10 virksomheter tilknyttet Blå Kors i Kristiansand, og at arbeidsmengden har økt jevnt og trutt den siste tiden. Siden FAST allerede hadde kjørt regnskapet for dem en tid, var det naturlig for Solheim å søke mer hjelp samme sted når behovet meldte seg.

 

– Vi har jobbet ekstra tett med FAST i det siste fordi de har hjulpet oss med digitalisering av regnskapet gjennom 24Seven-systemet, og i løpet av denne perioden har det bygget seg opp en stor tillit til dem, fortsetter han.   Stor vekst Parallelt med at organisasjonen har vokst, fikk Blå Kors økt behov for å implementere nye systemer, og sette disse i system. I tillegg har arbeidet rundt prosjektregnskap og rapportering til det offentlige i forbindelse med tildelte midler, økt.   Solheim forklarer at de er helt avhengige av et regnskapskontor hvor samarbeidet går smidig, og som de er trygge på at finner de beste løsningene for dem.   – Blå Kors yter stor tillit fra det offentlige og andre instanser, og det er en stor motivasjon for oss som jobber her. Vi skal opprettholde denne tilliten, og her er FAST en viktig brikke fordi de fungerer som en garantist ut mot våre samarbeidspartnere, sier Solheim.    

« Tilliten til FAST har bare vokst seg større og større i det siste»

– ARVID SOLHEIM

Visjon: Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.
Sparer tid og penger Per Jørn Brynjulfsen er partner og autorisert regnskapsfører hos FAST Solutions, og det er han som har hatt jobben som økonomisjef for Blå Kors i en 40 prosent stilling det siste halvåret. – Det er en tjeneste vi tilbyr fordi vi ser at mange kan ha behov for ekstra arbeidskraft på økonomibiten en periode, kanskje i forbindelse med et prosjekt eller i en vekstfase, forklarer han. Siden Brynjulfsen kjente godt til Blå Kors systemer, rutiner og arbeidsmetoder fra før, var han operativ allerede fra første dag. – For kunden er det selvsagt en stor fordel å kunne leie inn en som har god kjennskap til dem fra før. Det blir en veldig smidig måte å samarbeide på, sier Brynjulfsen.  

Trenger du hjelp til å gjøre din bedrift til det beste den kan bli?

Ta kontakt for gratis kartlegging av din bedrift!

6 + 11 =