Pegasus Industrier, her representert av partnere Egil Haaland, Morten Jurs, Atle Korsmo og Stein Hansen.
Gjennom tett samarbeid med FAST Solutions har investeringsselskapet Pegasus Industrier sikret seg en heldigitalisert regnskapsplattform. – Digitalisering av arbeidsprosesser gir bedre oversikt og kontroll, samt raskere informasjonsflyt, sier partner Morten Jurs. – Vi investerer i små og mellomstore bedrifter, og når disse selskapene har nådd et samlet driftsresultat på 150 millioner kroner, er målet å børsnotere Pegasus Industrier, sier Morten Jurs. Han er partner i investeringsselskapet Pegasus Industrier og styreleder i porteføljeselskapet Way Nor AS. Pegasus ble etablert høsten 2016, og Jurs forklarer at de har en klar filosofi om at både Pegasus og porteføljeselskapene til enhver tid skal ha gode og robuste rapporteringsrutiner. Det betyr blant annet løpende oversikt over den økonomiske utviklingen, som enklest oppnås gjennom digitalisert regnskapsføring og rapportering.  

– Da vi etablerte Pegasus skjønte vi raskt at det ville være hensiktsmessig å digitalisere både dokumentarkiv, regnskap- og regnskapsprosesser. Vi har en klar målsetning om børsnotering innen fem år, og da vil en allerede digitalisert driftsplattform forenkle børsnoteringsprosessen.

I den sammenhengen er FAST Solutions en viktig samarbeidspartner.

– Vi vurderte ulike regnskapsbyråer, men da vi ble kjent med FAST så vi et spennende og fremoverlent selskap som riktignok ikke var blant de største, men som hadde store ambisjoner.

Heldigitalisert selskap

Jurs forklarer at FAST Solutions har hjulpet Pegasus over på det skybaserte regnskapssystemet 24SevenOffice, og sørget for at de i prinsippet er blitt et heldigitalisert selskap. Samtidig er FAST en like viktig samarbeidspartner for Pegasus sin første investering – selskapet Way Nor AS med datterselskapet Polarsirkelsenteret AS.

 

Morten Jurs, partner i Pegasus Industrier. Sammen med teamet fra FAST: Cecilie Solberg, Edith Gudmundsdottir, Fredrik Nordland og Espen Berang.

– Pegasus eier 52 prosent av aksjene i Way Nor, og det er naturligvis viktig for oss å ha kontinuerlig oversikt over den økonomiske situasjonen deres. Det har vi fått, siden FAST har hjulpet også dem over på det samme skybaserte systemet. Her kan vi enkelt logge oss inn og hente informasjonen vi trenger, fortsetter han.

Riktig beslutningsgrunnlag

Pegasus planlegger å investere i ytterligere to-tre selskaper i løpet av 2019, og på sikt er målet at alle porteføljeselskapene skal føre regnskap på en digital regnskapsplattform.

– Når regnskap og all annen dokumentasjon er enkelt tilgjengelig på slike plattformer, blir selve selskapsgjennomgangen forenklet og kvaliteten på gjennomgangen bedre. Siden informasjonen også er løpende tilgjengelig, vil det styrke kontrollen over resultatene og balansen i alle selskapene våre, sier Morten Jurs i Pegasus Industrier.

Tlf: 02431
fast@fastas.no