24 Seven Office

   – Spesialtilpasset gjennomgang

Ønsker du å sette opp din 24SevenOffice-løsning, så den er tilpasset ditt bruk og til din bedrift.

 24SevenOffice er på mange måter et fantastisk system, men det er også enormt mange muligheter for bruk og oppsett.
Vi vet at det ikke er like lett å sette opp alt riktig, i forhold til deg og ditt bruk.

For å gjøre din hverdag mye enklere, tilbyr vi spesialtilpassede kurs, der vi setter opp din bedrift mest mulig optimalt i forhold til hvordan dere ønsker å jobbe. Ta et kurs, der vi for  eksempel setter opp og lærer deg å bruke, kunde-CRM, Prosjektstyring, oppfølging, maler, fakturering, kasse integrering, nettbutikk og lønninger.

Fortell oss hva du ønsker, så setter vi det opp for deg og lærer deg å jobbe på smartest mulig måte.
Her kan du virkelig øke effektiviteten og spare tid og penger. Ta kontakt med oss i dag, vi her her for deg!

ERP

24SevenOffice består av en rekke funksjonsrike moduler – som er sømløst integrerte: Fra Økonomi og Regnskap, Fakturering, CRM, Prosjektstyring og Timeregistrering – til Epost, Filer og Kalender. Alle i bedriften jobber webbasert og har tilgang til kundedata, på tvers av modulene i 24SevenOffice.

Det er helt fleksibelt hvilken funksjonalitet din bedrift – og hver enkelt ansatt skal ha tilgang til. Systemet er skalerbart for 5-500 brukere, hvilket betyr at du enkelt kan oppgradere og integrere nye tjenester i takt med hvordan bedriften utvikler seg. Du betaler per bruker, per måned – og står fritt til å skalere opp eller ned, noe som gir din bedrift forutsigbare kostnader og full fleksibilitet.

Dashboard

Dashboardet er det første som møter deg når du logger inn i 24SevenOffice. Dashboardet består blant annet av en rekke widgets, som inneholder for eksempel nøkkeltall, rapporter, aktivitetsoversikt og annen data hentet fra de ulike modulene i 24SevenOffice.

Du har som bruker mulighet til å bygge ditt egendefinerte Dashboard, eller å benytte deg av forhåndsdefinerte maler tilpasset ulike behov og bransjer. Et annet populært alternativ er å dele malnøkkel internt i selskaper, slik at for eksempel alle ansatte på avdelingsnivå har likt Dashboard.

Fra Dashboard får du rask og effektiv oversikt over nøkkeltall og aktivitet i din bedrift – uansett om du er på kontoret – eller på farta.

Økonomi og regnskap

Med 24SevenOffice sitt webbaserte Økonomi- og Regnskapsprogram har du alt du trenger, ferdig integrert, i ett komplett system. Nøkkelord er raskt, fleksibelt og kraftig. Systemet håndterer alle formater for inn- og utgående bilag, og alle funksjoner er ferdig integrert; fra skanning, mottak, attestering, bank, bokføring, reskontro – til rapportering med drill down ned til bilagsnivå.

I 24SevenOffice kan du tilpasse bilags- og arbeidsflyt, skreddersydd din bedrifts behov. Kunde og regnskapsfører jobber i samme system, derfor kan du for eksempel utføre store deler av bilagshåndteringen selv. Ekstern regnskapsfører og revisor har selvfølgelig fri brukertilgang.

CRM

Med 24SevenOffice CRM kan du effektivisere dialogen med deres kunder gjennom en rekke spennende funksjonaliteter og integrasjonsmuligheter. Direkte fra kundekort har du tilgang til all kundespesifikk informasjon, slik som reskontro-oversikt, mulighet for kredittsjekk og full aktivtetsoversikt med med bl.a. e-postkorrespondanse, telefonlogg etc. Blant øvrige funksjonaliteter finner du budsjett, analyse, salgsmuligheter, rapportgenerator, kalender, deling av dokumenter og markedsføring.

Med 24SevenOffice CRM har du et funksjonsrikt og effektivt salgsstøtteverktøy i nettskyen.

Prosjekt og timer

Med 24SevenOffice Prosjekt har du mer enn et verktøy for deling av dokumenter og oppgaver. For en hver prosjekt- og konsulentbedrift er det viktig å ha full kontroll over alle faser i et prosjekt – fra planlegging, gjennomføring, timeregistrering til økonomi.

Alle som er involvert i dine prosjekter jobber selvfølgelig online og er til en hver tid oppdatert. Som prosjektleder kan du enkelt planlegge prosjektets gjennomføring, tildele oppgaver, styre rettigheter og invitere eksterne deltakere til å delta i prosjektene. Det er ingen begrensninger i forhold til antall prosjekter og eksterne deltakere.

Med 24SevenOffice Prosjekt får du en rekke smarte løsninger samlet på ett sted for håndtering av dine prosjekter i nettskyen.

Kommunikasjon og samhandling

Med vår gruppekalender har du alltid full oversikt og tilgang til dine kollegers kalender. E-post er selvfølgelig integrert med CRM og prosjekt slik at du kan linke ønskede e-poster til kunde- og prosjektkort. Med vårt system jobber alle dine ansatte online og mot samme database. Hvilket betyr du har live tilgang til bedriftens forretningssystem og dokumenter – hvor som helst og når som helst.

Mobil

En travel jobbhverdag har mer enn ett modus – og består en vidt spekter av måter å jobbe på. Derfor er det viktig med fleksible verktøy, der det er enkelt å gi input og holde seg oppdatert – uansett om det skulle være fra laptop, smarttelefon og nettbrett.

24SevenOffice Mobil er utviklet med mål og hensikt om å være et nyttig verktøy i de situasjonene det er naturlig å bruke mobilen – til å holde seg oppdatert eller utføre oppgaver i jobbhverdagen.
Integrasjoner – hello integration
24SevenOffice har et åpent API, noe som i korte trekk betyr at systemet er tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer – samt at kunder har mulighet til å utvikle skreddersydde applikasjoner tilpasset eget behov.

Å åpne for integrasjonsmuligheter som dette, er ikke noe alle ERP- og regnskapsleverandør tilbyr, da det er mye utvikling og teknologisk kompetanse som ligger bak. Tilrettelegging for integrasjoner står sentralt i 24SevenOffice sin forretningsmodell.

24SevenOffice er ferdig integrert mot en rekke store aktører og løsninger. Noen eksempler på dette:

Nets, DNB, Danske Bank, Altinn, Huldt & Lillevik, FINALE, Intrum Justitia, Maestro, D&B, OneStop Reporting, Bankgirot, Nettlønn, Ibistic, Magento, Bisnode, PCKasse, Itella, Google, Telenor, Oyatel, Xero mfl.kyen.

Integrasjoner – hello integration

24SevenOffice har et åpent API, noe som i korte trekk betyr at systemet er tilrettelagt for integrasjoner mot andre systemer – samt at kunder har mulighet til å utvikle skreddersydde applikasjoner tilpasset eget behov.

Å åpne for integrasjonsmuligheter som dette, er ikke noe alle ERP- og regnskapsleverandør tilbyr, da det er mye utvikling og teknologisk kompetanse som ligger bak. Tilrettelegging for integrasjoner står sentralt i 24SevenOffice sin forretningsmodell.

24SevenOffice er ferdig integrert mot en rekke store aktører og løsninger. Noen eksempler på dette:

Nets, DNB, Danske Bank, Altinn, Huldt & Lillevik, FINALE, Intrum Justitia, Maestro, D&B, OneStop Reporting, Bankgirot, Nettlønn, Ibistic, Magento, Bisnode, PCKasse, Itella, Google, Telenor, Oyatel, Xero mfl.

Kontakt oss for en demo på 02431

Hva kan vi hjelpe deg med?