Styre protokoller

Det å holde orden i sakene, er en stor del av styrearbeidet. 
La oss hjelpe deg med å sette opp gode systemer og løsninger, før det er for sent.

Vi vet at alle ønsker å ha alt på stell, og vi vet at det ikke alltid er like lett å holde orden på alt i en travel hverdag.

Innkalling, agenda, referater m.m
– Hvem gjør hva?
– Hvor skal vi lagre alt?
– Hvem skal ha tilgang?
– Hva gjør vi om vi kommer i ansvar?

Ta kontakt og få det på stell, vi her her for deg.

Hva kan vi hjelpe deg med?